Arxiu d'etiquetes: TETRAMAX

Oportunitat per a les pimes innovadores a la Internet de les Coses

La transferència de tecnologia és un procés molt complex, però tremendament necessari. El coneixement sol generar-se en àmbits diferents als de la seva aplicació i comercialització, com a universitats i centres d’investigació, i el trànsit cap als mercats té un índex de fracàs molt important (els anglosaxons ho anomenen Death Valley).

tetramax 1

 

 

Per a estimular aquesta transferència hi ha diversos mecanismes que giren al voltant d’una mateixa premissa: fomentar el contacte entre el sector productiu i l’entorn on es fa la recerca és la clau.

En aquesta línia s’ha posat en marxa un ambiciós projecte a nivell europeu anomenat TETRAMAX. Resumit en un paràgraf: es tracta de impulsar la innovació promovent diferents experiències en transferència de tecnologia, per detectar els millors models i fomentar la col·laboració d’universitats, centres de recerca i empreses de diferents països d’Europa, centrant-se en l’àmbit d’Internet de les Coses (IoT).

El Grup Data Management (DAMA UPC), centre membre de CIT UPC, participa en el projecte, el qual compta amb un pressupost de 7 milions d’euros i forma part de l’estratègia Horitzó 2020.

Al llarg dels propers quatre anys, els 22 membres del projecte treballaran en diverses línies d’actuació. Una d’elles se centra a dissenyar, organitzar, cofinançar i avaluar diferents models de transferència de tecnologia a nivell europeu, posant a treballar plegats a universitats, empreses i entitats de finançament, completant el cicle des de la creació del coneixement fins a la seva arribada al mercat en forma de productes o serveis innovadors. El projecte se centra en la participació de petites i mitjanes empreses, que són les que tenen més dificultats per incorporar la innovació als seus processos productius.

tetramax 2

En aquesta línia, i orientada a empreses que treballen en l’entorn d’Internet de les Coses, DAMA UPC organitza el proper 11 de gener una jornada informativa (Info Day). Aquesta jornada és una bona oportunitat per a petites i mitjanes empreses del sector i per a universitats o centres de recerca interessats a explotar oportunitats de negoci en l’àmbit d’Internet de les Coses, de la mà d’una consorci bilateral amb seu a dos països europeus diferents. El resultat del projecte ha de ser aplicable i el seu impacte serà mesurable, ja sigui en termes d’ingressos o de llocs de treball creats.

La Convocatòria Bilateral TTX  de TETRAMAX romandrà oberta fins al 28 de febrer .

 

Més informació:
Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93 405 46 90
Correu: info.cit@upc.edu

CIT UPC