Arxiu d'etiquetes: Laboratori d’aplicació Bioacústica

Infraestructures singulars: el Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques

El Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la UPC és un centre singular dedicat a l’estudi de la bioacústica en entorns marítims i terrestres.

El LAB disposa d’un tanc obert de calibratge i mesura acústica, una eina dedicada a predir l’estructura multitrajecte del camp acústic creat per una font puntual a l’oceà. Així, es realitzen calibratges d’equips que s’han de col·locar sota medis aquàtics i simulacions de l’entorn acústic d’una font. Aquestes simulacions ajuden a comprendre millor els processos de localització i classificació, així com la seva degradació enfront d’alts nivells de soroll ambient.

Aquesta infraestructura ajuda a donar resposta a les necessitats de conservació de l’hàbitat marí i a preveure el seu deteriorament progressiu. També dona suport al desenvolupament d’aplicacions tecnològiques capaces de limitar els efectes del soroll antropogènic al mar i contribueix al desenvolupament sostenible de les activitats marítimes. Això permet respondre a les demandes de les institucions locals, nacionals i internacionals, així com de la societat en general, dotant-les de mecanismes de control de la contaminació acústica marina. Actualment, però, el coneixement adquirit va més enllà del medi aquàtic i es pot aplicar en entorns terrestres com ara el control de trànsit en les ciutats, el trànsit marí o el control de fuites de canonades industrials, per posar alguns exemples.

Els equipaments clau del laboratori inclouen transductors, hidròfons i sensors de moviment de partícules. Amb aquests equipaments avançats, s’ofereixen a empreses i entitats una àmplia gamma de serveis i solucions que inclouen:

– Desenvolupament de tecnologies bioacústiques per a la monitorització de la biodiversitat marina i terrestre.
– Detecció acústica de fugues en instal·lacions industrials.
– Lluita contra les plagues aquàtiques mitjançant mètodes acústics.

Per a més informació:
https://serveiscientificotecnics.upc.edu/ca/infraestructures/sostenibilitat-i-medi-ambient/laboratori-aplicacio-bioacustica