Arxiu d'etiquetes: coneixement

Ens quedarem enrere?

dtost

Dra. Daniela Tost, directora de CREB UPC.

Dels tres pilars de l’activitat universitària -docència, recerca i transferència de la tecnologia-, la tercera és, probablement, la més desconeguda per la societat i, en general, la menys valorada i incentivada per part dels estaments públics i la mateixa estructura universitària. La col·laboració entre universitats, empreses i institucions mitjançant convenis contractuals té l’objectiu d‘apropar el coneixement i la capacitat d’innovació deis grups de recerca universitaris i sector productiu i que es faci servir en benefici de la societat.

En un món globalitzat i fortament competitiu, la capacitat d’adaptació constant del teixit empresarial i de servei a la innovació tecnològica és clau per assegurar-ne, no tan sols el creixement, sinó també la supervivència. En aquest context, és imprescindible la col·laboració dels agents empresariais i socials amb les universitats tecnològiques. D’una banda, els grups de recerca aporten el coneixement i les competències en temes punters d’investigació necessaris per orientar i acompanyar amb encert estratègies de canvi. D’altra banda, el món empresarial pot convertir resultats d’investigació d’interès comercial o social en productes a l’abast de la societat.

El retorn de la transferència de la tecnologia és múltiple per a les universitats: permet el finançament de la part més aplicada de la investigació a Catalunya, un finançament que ha esdevingut imprescindible amb la reducció del pressupost públic de recerca. A més, és habitual que per dur a terme bona part de les tasques d’aquests convenis es contractin estudiants acabats de titular, la qual cosa complementa la seva formació i els facilita una transició més suau cap al mercat laboral. Finalment, la col·laboració amb l’empresa proporciona al professorat universitari una visió actualitzada de la realitat del teixit empresarial que ens permet enfocar milior tant ia recerca com la docència.

Cal aprofitar aquest flux bidireccional de benefìcis i convertir ia transferència de tecnologia en un motor de canvi econòmic, social i també de model educatiu. Per això, és imprescindible una implicació clara de les institucions en favor d’aquesta activitat: incentivació, suport, reconeixement i difusió. D’altres països ho han fet. Ens quedarem enrere?.

Dra Daniela Tost, directora de CREB UPC, membre del Centre Tecnològic de la Politècnica, escrit amb 19 directors de centres de UPC

Publicat a La Vanguardia el 17/09/2015