Arxiu d'etiquetes: CD6 UPC

LIDAR: La dimensió del nou coneixement

beamagine_img1La tecnologia de la imatge LIDAR -LADAR– (Light -Laser- Detection and Ranging) s’ha convertit en una referència com a instrument avançat per mesurar distàncies i escenes sense contacte i a distàncies significatives. Permet l’obtenció d‘imatges 3D en temps real, a partir, en la versió polsada, d’un pols làser del que es detecta el temps en anar i tornar des de l’objecte en qüestió. Aquesta mesura puntual es converteix en imatge a través d’un sistema d’escaneig o de matrius de detectors. Les

imatges 3D s’obtenen sense necessitat de cap càlcul posterior (com en les imatges estereoscòpiques) i són molt útils en camps tan aparentment llunyans com la geologia, la física de l’atmosfera i la topografia, però recentment s’estan estenent a aplicacions com la robòtica, la seguretat i la defensa, la inspecció de mines a cel obert o la circulació de tot tipus de vehicles autònoms, per posar alguns exemples.

Alguns dels reptes en la millora d’aquesta tecnologia passen per l’ús de càmeres cada vegada més compactes i per millorar les seves prestacions, com seria possibilitar el seu ús a ple sol o en condicions adverses de boira o pluja. També limiten el seu ús els components mòbils, l’elevada densitat de punts de mostreig necessaris per obtenir la imatge, o la dificultat d’obtenir el flux d’informació necessari per obtenir vídeo en temps real a resolucions espacials suficients. És, doncs, un camp en evolució i que està directament relacionat amb l’evolució de l’estat de l’art de sistemes i components.

Aconseguir sistemes més robustos, eficients i econòmics és l’obstinació de les empreses que els comercialitzen, però també de les que treballen en el disseny, construcció, venda i manteniment dels equips. A partir de la investigació desenvolupada pel Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 UPC) en l’àrea de metrologia òptica, al juny de 2016 es va crear  Beamagine, una empresa especialitzada en el desenvolupament de tecnologia LIDAR amb l’objectiu de donar resposta a tots aquests reptes. Jordi Riu Gras, investigador del centre, i jo mateix, vam ser els socis fundadors.

beamagine_img2Beamagine ha desenvolupat una càmera LÍDAR que ofereix prestacions tècniques superiors a les existents en el mercat, especialment pel que fa a la resolució espacial, l’ús de components exclusivament d’estat sòlid, i al seu funcionament a llarga distància en condicions diürnes (fins a 100m) a partir d’una tecnologia actualment protegida per sis patents internacionals. Tots aquests aspectes combinats permeten el seu ús en noves aplicacions i mercats en què fins ara aquesta

tecnologia no estava present.

A més, la càmera està dissenyada per obtenir imatge fins i tot en situacions climàtiques complexes, i no inclou peces mòbils, per la qual cosa resulta molt fiable i no necessita recalibrar-se, és insensible a entorns amb vibracions i necessita poc manteniment. Finalment, la seva grandària permet que sigui fàcilment integrable en qualsevol part del vehicle.

Tots aquests avantatges fan possible plantejar-se noves aplicacions: des de la navegació de vehicles, la prevenció d’accidents, la vigilància avançada, la detecció d’obstacles i seguiment, en el desenvolupament del vehicle aeri no tripulat … Actualment ja s’està col·laborant per proveir al sector de l’automoció, però es preveu la seva arribada a nous mercats, com el de l’aeronàutica, la robòtica, la logística o el ferroviari, entre d’altres.

No és el primer cas d’una spin off sorgida de la col·laboració entre joves emprenedors i el CD6 UPC. En poc més de 10 anys hem creat més d’una desena d’empreses d’aquest tipus, que reben el primer impuls gràcies a l’aportació tecnològica del centre, que compta amb l’experiència i els equips necessaris per a poder desenvolupar el treball que condueix als primers prototips en un marc favorable i amb el suport de la universitat.

Dr. Santiago Royo

Director del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6)