Sobre el blog

Aquest bloc neix amb el propòsit de crear un espai comú on compartir l’experiència, en clau divulgativa, dels Centres membres de CIT UPC en recerca i transferència de tecnologia: els seus projectes, les seves reflexions, les seves idees, qualsevol informació útil en l’àmbit de l’R+D. Un bloc obert a la participació i que contribueixi a estrènyer vincles entre el món de la recerca universitària i el món de l’empresa, en el mateix idioma.

Technology made real

2 Visitas totales: Visitas hoy: