Arxiu mensual: desembre de 2022

MERIT - CIT UPC

La digitalització, una palanca per a la competitivitat europea

La digitalització s’ha convertit en un pilar fonamental de l’economia moderna i actualment està accelerant el ritme en la creació de negocis més resilients i sostenibles. Aquesta transformació ha donat a la UE un nou impuls per accelerar la transició tecnològica, fomentant el canvi cap a la sanitat electrònica i promovent tecnologies facilitadores com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i la informàtica d’alt rendiment.

La digitalització és clau per a Europa, sobretot per a la mitjana i la petita empresa, la qual representa ni més ni menys que el 99,8% de les empreses europees. En aquest sentit, és de vital importància trobar professionals altament especialitzats en les noves tecnologies i en la seva integració en diferents sectors econòmics. Així ho destaca l’estudi realitzat per McKinsey & Company (2020) que preveu un creixement del 20% en l’ocupació relacionada amb el desenvolupament digital (àrees STEM –Science, Technology, Engineering and Mathematics-), arribant fins a un 40% de creixement en llocs de treball que requereixen alt nivell d’especialització en tecnologies digitals.

El projecte MERIT, finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa Horizon Europe, s’emmarca en aquesta necessitat creixent de professionals altament capacitats en tecnologies digitals com la ciberseguretat, la IoT i la intel·ligència artificial, i proposa el desenvolupament d’un màster per cobrir parcialment aquests requeriments.

MERIT integra diferents actors industrials, de recerca i de transferència tecnològica per al desenvolupament d’un màster netament enfocat a donar resposta a les necessitats actuals i a futur de les empreses europees. MERIT compta amb un enfocament particular en la transferència de coneixement des de països amb alt DESI (Digital Economy and Society Index, l’índex que classifica als països de la Unió segons el seu nivell de digitalització i analitza els seus avanços relatius als últims anys en aquesta matèria), als països amb un baix DESI. En aquest sentit, el projecte contempla partners de 5 països, a més d’Espanya: Itàlia, Lituània, Estònia, Letònia i Romania, amb l’objectiu de generar un portafolio de necessitats tecnològiques, més enllà de l’estat de l’art, altament dirigit a suplir les mancances de les empreses europees.

MERIT està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), qui compta amb una gran expertise en formació així com en digitalització aplicada en molts diversos sectors. Donada la dilatada experiència de CIT UPC en l’àmbit de la transferència de la tecnologia que es desenvolupa a la UPC, el nostre rol en MERIT és el de liderar la comunicació del projecte i els seus resultats cap a l’acadèmia, la indústria i el públic en general, amb la finalitat de maximitzar l’abast del mateix i potencial el seu replicabilidad. Per a aquesta labor comptem amb la col·laboració dels hubs d’innovació digital: Associate Digital Innovation Zone (Romania) i el Sunrise Valley Science and Technology Park (Lituània). Des de CIT UPC ajudarem a enfortir la participació de les empreses del teixit industrial espanyol col·laborant directament amb diferents empreses i clústers per aconseguir presentar un màster de referència en aquest àmbit i contribuir a la implementació de l’estratègia digital europea i, específicament, a la d’Espanya, millorant així la capacitat d’innovació i la competitivitat de la nostra economia.