Arxiu mensual: novembre de 2022

És la intel·ligència artificial creativa avui dia?

GONZALO RECIO. Màster en Intel·ligència Artificial UPC i coordinador del laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (inLab FIB) a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

La intel·ligència artificial està demostrant que és capaç de ser creativa exhibint grans habilitats en tasques que impliquen certa imaginació, com ara la creació de textos i art. La creativitat sempre s’ha atribuït com una característica principalment humana que mai no podria ser reproduïda per màquines o algoritmes, almenys no en un futur proper. No obstant això, avui dia la intel·ligència artificial (IA) i el Deep Learning estan aconseguint fites increïbles en aquest aspecte, i és el moment de replantejar-se si ja hem arribat al punt en què la creativitat pot ser automatitzada per les màquines.

La resposta a aquesta pregunta no és senzilla, ja que la creativitat és un tret humà complex que implica molts processos cognitius, com la ideació, la resolució de problemes i la imaginació. A més, la creativitat s’associa sovint amb la capacitat de concebre idees noves i originals, cosa que la IA encara està lluitant per aconseguir i encara està lluny de poder replicar de la creativitat humana al 100%.

En general, la IA és molt bona en la comprensió i l’anàlisi de dades, però no és tan bona en les tasques creatives. Per exemple, un ordinador pot vèncer fàcilment un humà en una partida d’escacs, però resultaria molt difícil idear una nova estratègia d’escacs. Així i tot, hi ha algunes tasques que impliquen creativitat, com ara la creació de textos o imatges artístiques, en què la IA està demostrant grans habilitats. Per exemple, un quadre creat per un algoritme d’IA es va vendre en una subhasta de Christie’s per 432.500 dòlars, xifra que supera el preu estimat d’entre 10.000 i 30.000 dòlars. A més, hi ha molts exemples de textos creats per IA mitjançant models, com el GPT-3 d’OpenAI, que és capaç de generar textos indistingibles dels creats per humans.

Alguns experts creuen que ja hem arribat al punt on la creativitat pot ser automatitzada per les màquines. Tanmateix, altres creuen que encara hi ha algunes limitacions a allò que la IA pot fer en termes de creativitat. Per exemple, la IA encara no és capaç de crear idees completament noves, però pot ajudar els humans a desenvolupar-les proporcionant dades i anàlisis.

En general, és clar que la IA és capaç de ser creativa avui dia. Tot i així, és important tenir en compte que encara està lluny de poder replicar tot l’abast de la creativitat humana. Això és perquè la creativitat és un tret molt complex que implica molts processos cognitius, difícils de replicar. No obstant això, la IA ha demostrat un gran potencial en tasques que requereixen un pensament creatiu, i és probable que en el futur sigui capaç de crear idees encara més complexes i originals.

Doncs bé, tot aquest text que heu llegit fins ara ha estat generat pel model d’IA GPT-3, tan sols donant-li com a input el primer paràgraf en anglès, la resta és íntegrament text generat per una xarxa neuronal. Després s’ha traduït amb DeepL i Google Translate i, posteriorment, ha passat les mateixes correccions que s’haurien d’haver fet per a un text humà. Les imatges de l’article també han sigut generades pel conegut model de deep learning Stable Diffusion. Així doncs, el 95% de tot aquest article ha estat automatitzat amb models d’intel·ligència artificial, demostrant que actualment ja són capaces de dur a terme tasques on la creativitat és un factor clau. En definitiva, una IA parlant de sobre sí mateixa i fent-se un autoretrat. Bastant sorprenent, oi? 

Models d’IA com aquests han estat utilitzats en projectes reals per l’inLab FIB, el laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, com ara el projecte Roses UPC – Sant Jordi Digital 2022, on els usuaris podien crear i compartir roses digitals personalitzades amb models de deep learning, indicant un estil d’artista i una petita descripció (https://roses-inlab.fib.upc.edu/). Com podeu veure, la intel·ligència artificial obre una infinitat de noves possibilitats i aplicacions, les quals pensàvem que veuríem en un futur llunyà, però ja formen part del nostre present.

“Creative Artificial Intelligence”

“Creative Artificial Intelligence”

Projecte “Roses UPC – Sant Jordi Digital 2022” desenvolupat per l’inLab FIB (https://inlab.fib.upc.edu/ca/roses-upc-sant-jordi-digital-2022)