Arxiu mensual: novembre de 2022

RideSafeUM

La micromobilitat, un sector en creixement exponencial

RAMON MORROS. Investigador del Grup de Processament d’Imatge i Vídeo (GPI), Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

La mobilitat sostenible a les ciutats és una qüestió de vital importància. El transport públic és sens dubte un factor clau en la implementació d’un model més raonable que els actuals, molt basats en vehicles de combustió privats. El transport públic de superfície té, però, alguns grans problemes que el poden fer poc atractiu. Potser el més important és la durada del trajecte, que pot ser molt superior a la d’un vehicle privat. Un factor rellevant a l’hora de disminuir la durada dels trajectes és la millora de la interacció amb els vehicles privats, que poden envair els carrils reservats al transport públic en moments de saturació del trànsit. Altres aspectes crucials són el nombre de parades i les freqüències de pas. Més parades permeten incrementar la granularitat i proximitat a l’usuari, però també impliquen un major temps de trajecte. Per planificar correctament les xarxes de transport públic és clau tenir informació que permeti optimitzar tots aquests paràmetres.

El grup de recerca GPI@IDEAI de la UPC treballa en solucions basades en la visió per computador i la intel·ligència artificial per obtenir informació en temps real d’aspectes com l’ocupació de les parades de bus, el temps mitjà d’espera i el nombre de persones que pugen o baixen del bus. Aquesta informació permetrà prendre decisions més informades en el disseny de les xarxes. La recollida de dades sempre es fa respectant la privacitat, ja que s’elimina la informació de les cares de les persones i de les matrícules dels vehicles. La nostra tecnologia també permet determinar l’ocupació dels carrils reservats per part de vehicles no autoritzats. Aquestes eines poden ser un ajut important per a les administracions a l’hora de fer una correcta planificació de la mobilitat a les ciutats. 

A més del transport públic, els darrers anys s’ha vist un augment considerable en l’ús de la micromobilitat, és a dir, bicicletes, patinets elèctrics i altres similars. Aquests vehicles poden complementar el transport públic sense contaminar i permeten una major agilitat i versatilitat en els desplaçaments. Les normatives de les ciutats s’han adaptat a poc a poc a aquestes modalitats, però molts usuaris encara les desconeixen. Això fa que hi hagi conflictes amb vianants i conductors, i pot incrementar el nombre d’accidents.

La UPC, a través del  GPI@IDEAI i del RSLAB, és membre del consorci que desenvolupa RideSafeUM, un projecte finançat per l’EIT Urban Mobility que té com a objectiu incrementar la seguretat en els vehicles de micromobilitat. Utilitzant una càmera i sistemes de geolocalització, es pot determinar si el vehicle circula per la vorera, la calçada o pel carril bici, i avisar en temps real de si estan incomplint la normativa en la via concreta per la qual circulen. Per exemple, el sistema detectarà que el vehicle circula per la vorera i avisarà que això és prohibit. També es detecten possibles accidents mitjançant l’ús d’un acceleròmetre, cosa que permet avisat els serveis d’emergència si cal.

Finalment, la informació anonimitzada dels trajectes realitzats, de possibles infraccions i d’accidents s’envia a un servidor centralitzat on les administracions poden recollir informació de l’ús de microvehicles que els permetrà millorar les xarxes de mobilitat urbana. És important esmentar que en cap cas el sistema es pot usar per multar els usuaris, ja que les dades s’anonimitzen abans del seu enviament. Actualment, s’estan realitzant proves pilot del sistema en tres ciutats europees: Barcelona, Roma i Tessalònica. La comercialització de la solució RideSafeUM està prevista a partir del 2023.

A més d’aquests projectes de mobilitat, les investigadores i investigadors del GPI@IDEAI també fan recerca en altres aspectes relacionats amb visió per computador i la intel·ligència artificial com, per exemple, la imatge mèdica, l’anàlisi d’imatge de satèl·lit, l’agricultura de precisió i l’anàlisi d’esports, entre altres.