Arxiu mensual: desembre de 2021

Entrevista a Carles Domènech, subdirector del Centre de disseny d’Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya (CDEI), CTO de l’spin-off Steering Machines i professor associat al Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC

“Per algunes empreses CDEI s’ha convertit en una part important del seu departament d’R+D”

“El futur de la robòtica mòbil passa per utilitzar potes en comptes de rodes per als desplaçaments”

“La transferència de coneixement al sector productiu a través de startups industrials continua sent difícil”

Treballa al Centre de Disseny d’Equipaments Industrials Què ofereixen a les empreses en matèria de transferència de tecnologia?

Som especialistes en disseny de màquines. Donem servei a empreses de béns d’equip a què oferim assessorament, simulacions complexes, disseny mecànic, disseny per a la fabricació, síntesi de mecanismes i qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual. Des del 2017 estem treballant en desenvolupament de sistemes robòtics.

Quin és el perfil de les empreses a les quals CDEI dóna servei?

Bàsicament són empreses que dissenyen maquinària, majoritàriament de Catalunya. Acostumen a tenir una mida mitjana o gran, com Girbau, Giró, COMEXI, AUSA, encara que també donem servei a pimes, per exemple Selmetron.

Per a una empresa intensiva en tecnologia que dugui a terme la seva activitat el 2022, quin és el risc de no participar en projectes d’innovació?

Les empreses amb les que ens relacionem són de l’opinió que les inversions més rendibles que fan són les que dediquen a l’R+D, perquè són les que els donen un retorn més gran. És difícil que una empresa tecnològica funcioni si no dedica recursos a la innovació. Per a algunes empreses CDEI ha esdevingut una part important del seu departament d’R+D.

Han col·laborat amb Girbau en la millora d’alguns dels seus equips de rentat. Quina ha estat la seva aportació?

Amb Girbau tenim una relació des d’abans de la creació de CDEI UPC com a tal, fa més de 30 anys. Us ajudem en el desenvolupament de les noves rentadores participant en la concepció de les solucions, en el disseny mecànic, en la simulació i en l’assaig dels nous equips.

Les empreses amb què col·labora CDEI repeteixen?

Donem un servei de qualitat ajustat a les seves necessitats i en el temps que requereix la indústria. Per aquesta raó, la majoria de les empreses repeteixen al llarg dels anys.

Pot ser que les empreses que no tenen una mida mitjana o gran o les acabades de crear no es plantegin col·laborar amb un centre tecnològic per desconeixement o perquè pensin que aquest no és el moment adequat. Què els hi diria?

La incertesa afecta totes les empreses, independentment de la seva mida. Quan hi ha crisi, notem la retracció, però l’àrea de disseny de productes manté la seva activitat, i el buit de les que paren l’ocupen de noves. Per a les empreses que comencen a col·laborar amb nosaltres de vegades és difícil visualitzar per endavant allò que els podem aportar, per això acostumem a començar amb projectes petits. Així ha estat amb la majoria de les empreses amb les quals ara tenim una relació estable.

És el responsable tècnic de Steering Machines, una spin-off sorgida de les investigacions del CDEI. A què es dediquen?

Des del 2018 treballem en solucions de moviment omnidireccional. L’empresa fabrica unitats de tracció que permeten dotar de moviment altres equips amb una sèrie d’avantatges en capacitat de càrrega, reducció de soroll i fàcil manteniment. Un gran avantatge és que és un sistema escalable i que es poden combinar, per exemple aconseguint una capacitat de tracció de fins a quatre tones combinant dues unitats de dues tones.

Continua sent complicat convertir un desenvolupament tecnològic en un projecte empresarial?

Les spin-offs industrials tenen un desenvolupament més complex que les que produeixen software, bàsicament per l’escalabilitat, que en el cas del software és molt més complicat i costós. La transferència de coneixement al sector productiu a través de startups industrials continua sent difícil.

Ara a CDEI estan treballant en el desenvolupament d’un robot quadrúpede. Per quin ús?

Hem començat a dissenyar un robot mòbil d’aplicació en processos industrials que es desplaça usant potes en comptes de rodes, fet que li aporta una major capacitat de moviment i d’adaptació a espais complexos com zones agrícoles, boscos o espais on ha passat una catàstrofe. Estem convençuts que el futur de la robòtica mòbil passa per utilitzar potes enlloc de rodes per als desplaçaments, i treballem en aquesta línia amb la col·laboració de dues empreses que ens proporcionen els materials amb bones condicions: Infranor Spain i Tecnopower. No volem construir una joguina, sinó un equip d’ús industrial.

En quin estat es troba el projecte?

Hem començat els treballs de disseny d’una part del robot amb recursos propis. El pla és arribar al proper mes de febrer amb aquesta part acabada i començar a fer assajos amb el primer prototip per millorar la mecànica, el control i el feedback de l’equip en funció dels terrenys on es mogui. Estem preparats propostes per a convocatòries d’ajudes públiques per aconseguir finançament i en un parell d’anys podríem tenir una solució propera al mercat.

Quines funcionalitats pot tenir aquest robot?

Al sector agrícola es pot aplicar per dur a terme activitats d’inspecció, amb un mínim impacte sobre el terreny. Si incorporem al robot antenes de georadar, podria mesurar paràmetres del subsòl com la humitat, la compactació, l’estat de les arrels, etc. Estem col·laborant amb altres grups de recerca de la UPC per desenvolupar aquesta mena d’aplicacions.

Enllaçant amb els vehicles autònoms Quant de temps passarà fins que veiem robots repartint mercaderia a les ciutats?

La tecnologia ja hi és. Si valores els beneficis que aporta, el seu ús serà imminent. La clau són les qüestions legals que cal desenvolupar perquè es puguin moure vehicles autònoms per les ciutats. És una qüestió molt important que afecta tot el procés de mobilitat. Fa uns anys van aparèixer infinitat de sistemes de mobilitat elèctrics (bicicletes, patins, rodes, patinets…) en molt poc temps, aquesta invasió requeria una regulació. Des de CDEI vam fer una col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per estudiar la convivència d’aquests sistemes a la ciutat, avui dia està regulat i el seu ús cada cop és més comú. Esperem que una cosa semblant passi amb els vehicles autònoms.