Arxiu mensual: novembre de 2020

Són recomanables les ‘mascaretes de tela’?

Per Mònica Ardanuy, Diana Cayuela, Enric Carrera i José Antonio Tornero de l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER)

Recentment han aparegut algunes notícies en què es dubta de l’eficàcia de les anomenades “mascaretes de tela”. Abans d’entrar en matèria sobre l’eficàcia de les mateixes, convé aclarir que totes les màscares estan fetes de fibres (o fils), que formen teles. Per tant, tècnicament, totes les màscares són de tela.

Quan les observem a simple vista, algunes d’elles poden semblar de plàstic o paper. No obstant això, amb una lupa de pocs augments podríem apreciar fàcilment que estan formades per fibres embullades formant una tela. Si no tinguessin aquesta estructura, tindrien una porositat insuficient per facilitar la respiració.

Què són realment les “mascaretes de tela”?

Les mascaretes es poden classificar de dues maneres diferents: segons els usos (d’un sol ús o reutilitzables) o en funció de l’ús final recomanat (EPI, quirúrgiques i higièniques).

Les EPI i les quirúrgiques són, en general, d’un sol ús. Les higièniques solen ser reutilitzables fins a un nombre de rentades determinades.

D’ara endavant, quan parlem de màscares higièniques reutilitzables ens referirem a les conegudes com a “mascaretes de tela”. Aquestes màscares estan regulades per una norma i han de complir amb dos requisits tècnics bàsics: eficàcia de la filtració i respirabilitat.

Les mascaretes que no compleixen aquesta normativa es consideren “casolanes”, no segueixen cap regulació i, per tant, no tenim coneixement del seu nivell de protecció enfront de virus.

El que importa és el nivell de protecció

La classificació de les mascaretes en funció del grau de protecció la podem relacionar amb la capacitat de filtració. Així, es distingeixen:

  • Mascaretes tipus EPI: classificades com FFP1, FFP2 i FFP3 segons sigui el seu nivell de filtració de partícules en suspensió (78%, 92% o 98% respectivament).
  • Mascaretes quirúrgiques del tipus I o II: amb nivells mínims d’eficàcia de filtració bacteriana de 95% i 98% respectivament.
  • Mascaretes higièniques: que poden ser d’un sol ús o diversos usos (reutilitzables), amb nivells mínims de filtració bacteriana de 95 i 90% respectivament.

És molt important entendre clarament el significat dels graus de filtració i com s’estan mesurant.

A les mascaretes tipus EPI es mesura la capacitat de filtració de partícules de més de 0,3 micres, mentre que en les quirúrgiques i higièniques es determina l’eficàcia de filtració bacteriana (partícules majors de 3 micres). Per tant, les de tipus EPI presenten una alta capacitat de filtració enfront de partícules unes 10 vegades més petites que la resta de mascaretes.

Una alta capacitat de filtració bacteriana de partícules superiors a 3 micres no garanteix que es filtri un alt percentatge de partícules més petites. Potser una màscara estigui filtrant un alt percentatge de bacteris, però no, en canvi, de virus en suspensió.

No obstant això, cal tenir en compte que el virus es transmet per aerosols (mida inferior a 5 micres) però també per gotícules, que són de mida molt més gran.

De tot l’esmentat anteriorment es podria obtenir una primera conclusió evident: les màscares de tipus EPI (FFP2 o FFP3) són les que ens proporcionen una millor protecció davant els aerosols que contenen virus.

Aquestes mascaretes són especialment recomanables en espais petits poc ventilats i amb una elevada càrrega viral. El personal sanitari exposat a aquestes condicions extremes és el perfil d’usuari idoni per a aquestes mascaretes. Així ho aconsella el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Ens protegeixen les mascaretes higièniques reutilitzables?

Cal partir de la base que cap mascareta pot garantir un 100% de protecció. Tal com hem vist, fins i tot les més efectives (EPI) tenen nivells de filtració inferiors al 100%. Per això és molt important protegir-nos amb altres mesures complementàries com són la distància i rentat de mans.

No obstant això, que una mascareta no ens protegeixi 100% no vol dir que no sigui útil o que no ens protegeixi en un alt percentatge.

Depenent del context, serà més aconsellable un tipus o un altre de mascareta. Així, es recomana que les persones sanes facin servir mascaretes higièniques, les persones malaltes les quirúrgiques, i les que estan en contacte amb el virus les EPI.

Té sentit aquesta recomanació? Des del nostre punt de vista, si. Depenent de la situació en què ens trobem, hi haurà més o menys concentració de partícules de virus i la seva propagació serà en forma predominant d’aerosols o de gotícules.

En alguns casos, serà més important protegir als altres de les gotícules que emetem al parlar, tossir o esternudar que de possibles aerosols.

En els llocs on la probabilitat de concentració de partícules és molt baixa (espais ventilats, amb població no infectada que fa servir mascareta i que manté la distància de seguretat), protegir-nos amb una màscara quirúrgica o higiènica pot ser suficient.

D’altra banda, en alguns casos, els nivells de filtració de les mascaretes quirúrgiques i de les higièniques reutilitzables són similars. Per tant, les mascaretes higièniques reutilitzables ens poden oferir nivells de seguretat similars a les quirúrgiques.

Mascaretes higièniques, certificades i ben usades

Si ens plantegem utilitzar una mascareta higiènica reutilitzable per protegir-nos, hem d’assegurar-nos que compleixi amb la normativa vigent. Els consumidors han de tenir la garantia que les posades a la venda compleixen amb aquesta normativa.

Igual que és de crucial importància conèixer el grau de protecció d’una mascareta, ho és també assegurar-nos usar-correctament. No serveix de res posar-se una mascareta EPI d’alta capacitat de filtració si no es porta bé ajustada a la cara. Fins i tot podria estar sent menys efectiva que, per exemple, una mascareta higiènica ben col·locada.

També serà important la correcta neteja i desinfecció de les mascaretes. Per a això s’han de seguir les recomanacions de fabricant o, en cas que no siguin facilitades, les recomanacions del Ministeri de Sanitat. En la majoria dels casos, un cicle normal de rentada entre 60 ℃ i 90 ℃ serà suficient.

Així, si escollim una màscara higiènica reutilitzable certificada i la fem servir correctament, servirà per prevenir l’alliberament i propagació de virus SARS-CoV-2. A més, són mascaretes més confortables i estèticament agradables que les quirúrgiques o EPI. També contribueixen al desenvolupament i consolidació de la indústria tèxtil espanyola. Utilitzant-les, ajudarem a dinamitzar la nostra economia.

Utilitza mascaretes higièniques reutilitzables és més sostenible

Tenint en compte que una mascareta quirúrgica pesa aproximadament 3 grams, si cada espanyol fa servir 3 mascaretes a la setmana arribaríem a generar 1.710 tones de residus al mes.

Per tant, utilitzar mascaretes higièniques reutilitzables contribueix significativament a reduir la generació de residus.

A més, si es gestionés adequadament la seva recollida (incloent-hi un sistema de desinfecció previ), podrien ser reciclades i convertides en nous productes tèxtils.

Article publicat el 16 de novembre al web The Conversation