Arxiu mensual: setembre de 2019

Innovar en l’àmbit internacional des de l’àmbit local

Per a les organitzacions interessades en la innovació que treballen en l’entorn local, la internacionalització és una tasca que sovint resulta complexa i llunyana. Un repte per poder créixer i sortir de la seva àrea d’acció amb un alt cost en temps i recursos humans, que la majoria no arriba a plantejar-se.

Aquesta situació es dóna en organismes públics i entitats del tercer sector, i també a les empreses, sobretot les petites i mitjanes. Però les noves regles de la globalització, que permeten a accedir a mercats internacionals on adquirir béns i serveis i oferir els seus productes, està fent que aquesta tendència s’inverteixi.

I no es tracta només dels mercats. Les polítiques públiques d’R+D, i més en concret les convocatòries i línies dels ajuts a projectes, arriben sovint de l’entorn europeu. Per això no sorprèn comprovar que el pressupost de la UE per finançar la innovació s’ha convertit en la principal opció per a desenvolupar iniciatives per part de les universitats, centres de recerca i empreses.

La Universitat Politècnica de Catalunya no és aliena a aquesta tendència. Al contrari, els seus centres d’investigació porten anys dedicant cada vegada més recursos a presentar projectes capaços de competir amb els millors a nivell comunitari, bé en qualitat de socis o com a líders de consorcis internacionals d’innovació. I prova d’això és l’augment de les ajudes que obtenim a través de projectes competitius europeus, que el 2018 han suposat el 27% dels ingressos per recerca i transferència de tecnologia. Una de les claus és precisament la col·laboració. Per a les empreses que volen accedir per primera vegada a aquest tipus de programes és imprescindible fer-ho acompanyats de socis que coneguin el terreny, i que comptin amb l’experiència i el knowhow necessaris per identificar les oportunitats i presentar projectes sòlids.

Embarcar-se en projectes d’innovació a escala internacional té diversos avantatges:

  • Permet la participació preferent en el desenvolupament de noves tecnologies i, en conseqüència, a l’accés a les solucions innovadores resultants.
  • Aporta a la marca un valor intangible que contribueix a la seva diferenciació i a una millor valoració per part de clients i proveïdors.
  • Formar part d’equips internacionals permet accedir a instal·lacions i recursos d’alt nivell que no estan a l’abast dels socis a títol individual.
  • En èpoques de crisi a nivell local, permet comptar amb una xarxa de contactes per posicionar-se en nous mercats.
  • L’accés a noves, més freqüents i millors convocatòries dR+D, amb més finançament i per més temps, el que afavoreix la contractació i consolidació d’equips i el contacte amb experts d’altres organitzacions.
  • L’experiència en el treball en consorcis internacionals és un valor en si mateix. Els models de treball en innovació oberta són estàndards, de manera que el coneixement i els contactes de projectes anteriors desemboquen en noves oportunitats.

Així, s’han desenvolupat projectes reeixits amb entitats públiques i privades del nostre entorn, com el projecte FLEXICAST per optimitzar el procés de fosa de ferro colat, ANYWHERE per millorar la resposta a episodis meteorològics i climàtics extrems, MASSY per fer sostenible el sector marítim de esbarjo, FLOIM que innova en els processos de fabricació i integració de dispositius optoelectrònics o IDPR, encaminador intel·ligent per a distribució energètica, per citar alguns exemples en diferents àmbits. Des CIT UPC ajudem i donem suport als centres de recerca per aconseguir aquest tipus de projectes.

Per això animem a les empreses a que incrementin la seva participació en projectes internacionals d’innovació. El proper llançament d’Horitzó Europa, el nou i més potent instrument de la UE per fomentar aquest tipus de projectes, és una oportunitat excel·lent.

Entrades relacionades: