Arxiu mensual: maig de 2019

IDEAI: Respostes al futur de la intel·ligència artificial

La febre digitalitzadora en el món empresarial, l’automatització de processos en les noves factories digitals o l’impacte de les xarxes socials i la nova mobilitat urbana a les ciutats intel·ligents no seria possible sense la nova revolució, disrupció li’n diuen alguns, que ha suposat la irrupció generalitzada de la intel·ligència artificial (IA) i el data science. Aquest moviment, basat en les dades com a element primari generador de riquesa, neix a les universitats i centres de recerca per, un cop agafada embranzida, inserir-se en el món econòmic, industrial i de l’administració, com a element clau de canvi.

L’èxit d’aquesta transferència de coneixement des dels centres de recerca cap al món empresarial ha implicat també una transferència de talent jove que, com a efecte bumerang, ha generat un important salt generacional a la Universitat. Per tal de poder fer front als grans projectes de la iniciativa Horizon Europe, la transferència tecnològica real exigida per la nostra indústria propera, l’augment de l’impacte social de la nostra àrea de recerca, especialment en intel·ligència artificial, robòtica i ciència de dades, la formació en grau, màster i doctorat amb estudiants que arriben de tot el món… es va fer evident la necessitat de creació d’un centre de recerca universitari preparat per als desafiaments en la internacionalització, la recerca interdisciplinària i la transferència de coneixement.

L’activitat del Centre Específic de Recerca en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC) se centra en el disseny i desenvolupament de tècniques d’intel·ligència artificial i ciència de dades intel·ligent per a la resolució de problemes en processos complexos, respectant un codi ètic que posa a les persones en el centre del nostre discurs. El CER IDEAI-UPC sorgeix com a una visió integradora d’investigadors pertanyents a sis grups de recerca consolidats de la UPC amb una llarga trajectòria investigadora i de col·laboracions. Els seus membres, actualment més de 50 permanents i el triple de personal en formació, poden mostrar múscul a través de la publicació de més de 800 articles de revistes, més de 320 projectes competitius aconseguits i assessorat més de 120 tesis doctorals. També, a data d’avui, hauríem de parlar dels 12 nou projectes (H2020, Plan Nacional, Indústria del Coneixement) que s’aconsegueixen de promig anualment( 29 projectes oberts en l’actualitat), amb quasi 1M€ sostingut de retorn els últims 4 anys. A nivell formatiu, cal remarcar les 8-10 tesis doctorals defensades per any o els 3-4 ajuts predoctorals aconseguits de promig en convocatòries competitives.

Aquesta nova visió i dimensionament ens ha permès: una visualització eficient dels nostres esforços des de la perspectiva global de la UPC, l’adaptació a un entorn innovador i disruptiu a través d’una certa massa crítica, i respondre a la conjuntura actual on les necessitats del mercat fan que  la IA, la digitalització, la cognició, la ciència de les dades i els sistemes complexos siguin elements claus.

Tot un conjunt de fites,  ens ha de permetre comprovar que l’estratègia proposada està donant resultats, així com copsar l’estat de salut del nou centre. En els pocs mesos que porta el centre funcionant s’ha convocat una primera Jornada d’Ètica a les Universitats Politècniques, s’han iniciat de cinc tesis doctorals com a iniciativa conjunta entre grups i empreses, s’ha entrat a formar part de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (de la que hem estat impulsors i en som socis permanents) com a socis institucionals, i hem iniciat la participació en AI4EU, un projecte de recerca europeu com a iniciativa conjunta de la UPC. També hem participat en altres activitats de divulgació i difusió com la Deep Learning Winter School o la implicació en diferents taules d’experts per a la definició de l’estratègia en AI tant a nivella català com estatal.

De cara a futur, altres iniciatives han estat endegades i encara estan per concretar-se i/o reconduir-se. En particular, es podrien destacar tres:

  • La creació d’uns estudis de grau en “Intel·ligència Artificial i Robòtica”, una temàtica disruptiva i innovadora que el nostre teixit econòmic i social exigeix.
  • Seguint el pla estratègic de país en l’àmbit de la intel·ligència artificial, Catalonia.AI, el recolzament i lideratge en la participació des de la UPC en projectes de cooperació amb el món industrial i empresarial.
  • La concreció d’un ecosistema de coneixement que permeti mostrar a Europa i al món el ‘hub’ d’actors en temes d’IA que existeix a l’àrea de Barcelona.

Per concloure, remarcar que la unió de capacitats que suposa la creació del Centre de Recerca IDEAI-UPC ja es pot demostrar que dona més visibilitat i fa més eficaç la recerca bàsica i aplicada de la UPC, així com el retorn a la societat. Aquest nou centre es mostra davant la comunitat científica nacional i internacional com un fort agent preparat per abordar i generar coneixement global en la seva àrea, així com permetre captar, recuperar i atreure nous investigadors, projectes científics i tecnològics i col·laboracions externes que garanteixin l’excel·lència en la seva missió.