Arxiu mensual: desembre de 2016

2017: La innovació que ve

Un dels instruments estrella de finançament de la ciència a nivell continental, l’European Research Council (ERC) compleix 10 anys en 2017. Es tracta d’un programa que, integrat en l’Horitzó 2020, selecciona i finança els millors projectes de recerca bàsica.

El ERC s’ha convertit en la joia de la corona de la recerca fonamental. Es tracta d’un programa a través del qual científics de tot el món (el programa està obert a ciutadans de fora de la UE) aconsegueixen finançament en condicions molt avantatjoses per dur a terme els seus projectes. Els ajuts, que es poden estendre fins als cinc anys, arriben fins els 1’5 milions d’euros. No cal crear consorcis, perquè s’atorguen a científics i línies de recerca concretes, i són independents de que la situació del beneficiari canviï per continuar els seus treballs en una altra entitat (com de fet passa amb certa freqüència).

new-years-day-1807747_1920El programa ha anat evolucionant amb el temps, i contempla un tipus de finançament, anomenat proof of concept, perquè els investigadors puguin dirigir els resultats cap a productes i serveis que siguin transferibles a través de processos d’innovació.

Davant d’aquest model de finançament en la recerca bàsica, el gruix dels ajuts per innovació (llegiu transferència de tecnologia) s’organitzen a través dels projectes finançats per la via del Pla Estatal d’R+D, i les principals línies de subvenció es distribueixen entre empreses a través de les convocatòries del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en forma de crèdits a molt baix interès. Altres instruments de finançament, com el programa RETOS o la iniciativa Nuclis desenvolupada per la Generalitat de Catalunya són també exemples en el panorama d’ajuts públics a l’activitat innovadora.

En tots els casos, els processos de finançament es duen a terme per concurrència competitiva, on els promotors han de presentar, i en alguns casos defensar, la seva proposta per a obtenir els recursos.

La innovació és una activitat molt costosa que es produeix amb un grau d’incertesa important, perquè es tracta de desenvolupar utilitats i eines noves per a resoldre o millorar processos que es duen a terme en el sector productiu, o bé a les administracions que presten els seus serveis a tota la societat (per exemple, en l’àmbit de la salut), aportant millores substancials respecte als sistemes o elements que es volen substituir.

Tots els Estats del món estimulen el treball d’investigadors i tecnòlegs a través de projectes competitius de finançament. Sense instruments d’aquest tipus, la majoria de les empreses, entre elles la pràctica totalitat de pimes, no es plantejaria dur a terme aquestes iniciatives.

Però la innovació del segle XXI ja no es realitza en processos estancs. Abans la col·laboració era l’estrictament imprescindible per avançar, amb la precaució de no perdre els avantatges competitius resultants. Ara, a través del model d’innovació oberta, els diferents agents del sistema (empreses, però també universitats, centres tecnològics i administracions públiques) comparteixen el coneixement per impulsar projectes més ambiciosos i competitius.

I en aquestes mateixa línia, la frontera entre ciència bàsica i aplicada es difumina, perquè no es pot concebre la transferència de coneixement cap a la innovació sense una sòlida base de recerca fonamental.

L’ERC completa la seva primera dècada, i els resultats obtinguts són molt positius. En paral·lel, a través dels programes de foment de la innovació a nivell local, la col·laboració amb empreses per posar en marxa projectes d’innovació, que va patir una seriosa aturada durant la crisi, s’ha reactivat en aquests últims anys.

Afrontem un 2017 ple d’expectatives i de reptes. Des CIT UPC seguirem treballant per mantenir i multiplicar la tendència de creixement a través de la innovació tecnològica com a motor d’una economia moderna, sòlida i amb capacitat per multiplicar l’activitat empresarial i l’ocupació.

En aquest procés, com en els últims cinc anys, ens trobareu també el 2017 fent, com diu el nostre lema, la tecnologia realitat.

CIT UPC