Arxiu mensual: novembre de 2014

Abonar-se a la tecnologia

Les Pimes de Catalunya tenen actualment a la seva disposició un instrument per a finançar serveis tecnològics oferts per proveïdors acreditats del seu entorn. El programa s’anomena Tecnobons i està promogut per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), que finança amb fins a 3.000 euros els primers passos de la cooperació publico-privada en matèria d’innovació.

Es tracta d’una iniciativa que s’aplica en entorns locals, però que respon a una tendència internacional per potenciar la relació entre els centres tecnològics i les empreses. Hi ha programes similars a Navarra i Canàries, però també Regne Unit, a Irlanda i a l’Estat australià de Victòria.

Accio

Font: ACCIÓ

El mecanisme és semblant en tots els casos: les empreses que volen col·laborar per primera vegada amb centres tecnològics per obtenir serveis especialitzats, com estudis de vigilància tecnològica o de l’estat de l’art; de viabilitat tecnològica industrial; test i valoració de processos, mètodes i materials, així com de productes i serveis, seleccionen el proveïdor més adient d’entre una sèrie d’entitats validades per l’administració que ofereix l’ajuda. A continuació envia la sol·licitud de l’ajut a l’organisme encarregat de la seva gestió. Si rep la seva conformitat, el proveïdor tecnològic desenvolupa el servei sol·licitat. Una part del servei, la qual no cobreix l’ajut, es finança per part de l’empresa. Quan es finalitza i lliura el treball, el centre justifica l’ajut i l’administració li abona la part corresponent.

L’interès dels governs per fomentar aquest tipus de col·laboracions, que reforcen els processos d’innovació i la col·laboració público-privada, no es redueix a aquest tipus d’ajuts, però, a diferència d’altres convocatòries en què es financen iniciatives per cadascun dels actors del sistema, els Tecnobons garanteixen que es duu a terme una activitat de valor afegit basada en la tecnologia i amb implicació efectiva de les dues parts.

Es tracta d’un instrument flexible, en el que són les empreses les que decideixen en què volen emprar l’ajut, que garanteix l’interès pel procés i el resultat a través del copagament dels serveis. I per part dels proveïdors, impulsa el desenvolupament serveis i solucions tecnològiques que responguin a la demanda externa.

El procés és senzill, i la gestió del pagament i les justificacions està dissenyada per ser àgil i afavorir la rapidesa de les activitats. És un programa pensat per a les petites i mitjanes empreses, els fruits del qual no triguen a revertir als beneficiaris, i per a moltes d’elles es converteix en una fórmula per facilitar una primera experiència de col·laboració en innovació.
A Catalunya, Tecnobons es desenvolupa en col·laboració amb els centres que formen part de la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya, i dels reconeguts com a tals pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. El Centre Tecnològic de la Politècnica, CIT UPC, és un proveïdor de Tecnobons.

Més informació sobre el programa Tecnobons aquí.
Convocatòria oberta fins al 31 de desembre de 2014.