Arxiu mensual: setembre de 2014

Pla de Doctorat Industrial: una oportunitat i un repte

El nombre de doctors que formen les universitats catalanes, en la línia del que passa en els principals països del nostre entorn, s’incrementa anualment. En el nostre cas, les universitats i els centres de recerca públics són la destinació principal dels nous doctors, mentre que el sector privat sol ser una sortida secundària, ja que només el 15% del personal doctorat treballa en empreses.

En l’actual economia del coneixement el capital humà amb alta formació i la innovació en processos, productes i serveis, són dues de les claus per aconseguir un creixement econòmic i social sostenible. Aquests actius, en bona mesura, s’originen en les nostres universitats i centres de recerca, els quals, en molts casos, se situen en la primera línia mundial. Per tant, s’han de millorar els mecanismes de transferència amb els entorns empresarials per aprofitar aquesta posició capdavantera del nostre model de recerca i, més precisament, del nostre sistema de formació en recerca i innovació.

És en aquest context que neix el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, i que s’ha inspirat en experiències internacionals d’èxit ja consolidades com França, Dinamarca, Regne Unit, i fins i tot la Comissió Europea dins dels seus programes específics.

L’element essencial del Pla és el projecte de doctorat industrial. Es tracta d’un projecte de recerca estratègic d’una empresa, que es desenvoluparà en col•laboració amb un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte serà objecte d’una tesi doctoral en una universitat del sistema universitari català, per tant, el doctorand/a realitzarà la seva formació investigadora dins del marc d’un projecte de l’empresa.

Aquest any s’ha iniciat la segona edició del Pla amb l’objectiu d’abordar 75 nous projectes de doctorat industrial. Actualment, a Catalunya s’estan desenvolupant 71 projectes iniciats en edicions anteriors que compten amb la participació d’empreses de totes les mides, des de grans corporacions fins spin-offs, des de tots els àmbits de coneixement (tecnologies de la informació i les comunicacions, ciències de la vida, enginyeria civil, química, ciències socials, humanitats …), del sistema universitari públic i privat català.

La Universitat Politècnica de Catalunya•BarcelonaTech té un paper destacat, sent la universitat que participa en més projectes, concretament a 27, principalment en els àmbits de les tecnologies deDI2foto la informació i de les comunicacions, així com en enginyeria civil i geoambiental, amb una llarga llista d’empreses entre les quals destaquen pel seu nombre de projectes SEAT i AGBAR.

En aquesta segona edició la Generalitat de Catalunya manté el suport econòmic de l’edició anterior, és a dir, aporta el 50% del finançament de la formació dels doctorands, incloent la tutorització del projecte per part de l’empresa i la universitat i la internacionalització dels doctorands amb una bossa de mobilitat.

Els interessats en aquest programa poden trobar més informació al web http://doctoratsindustrials.gencat.cat recordant que hi ha tres fases en el procés: publicitat del projecte, selecció de candidats i sol•licitud de l’ajuda (que implica un conveni empresa-universitat).

Pel que fa als beneficis per a les parts implicades, el desenvolupament de projectes de doctorat industrial aporta els següents:

• Per a les empreses, és un mecanisme que els permet innovar gràcies a la cooperació amb grups de recerca punters. Així mateix, les empreses poden fer ús també d’equipaments i infraestructures altament especialitzades i atreure talent, incorporant a la seva plantilla personal investigador en formació que fa seu aquest projecte i aporta valor afegit. També ajuda a l’empresa a projectar una imatge corporativa d’alta responsabilitat social.

• Per a les universitats i els centres de recerca de Catalunya, els projectes de doctorat industrial són una oportunitat per transferir la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu, i enfortir així els vincles amb el món empresarial.

• Per als futurs doctors, es tracta d’una magnífica ocasió per incorporar-se a un entorn altament innovador, que combina la supervisió acadèmica de la tesi amb la tutoria que proveeixen les empreses en el marc d’un contracte laboral de tres anys de durada, amb una retribució mínima de 22.000 euros bruts a l’any, i que incorpora a més altres avantatges.bannerDI

 En conclusió, el Pla de Doctorat Industrial vol contribuir a millorar la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, formant doctors en el marc d’un projecte universitat-empresa. És una oportunitat, i també un desafiament, per als que vulguin convertir-se en referents en innovació en els propers anys. Ens hi juguem el futur.

Dr Antonio Huerta
Director Acadèmic
Pla de Doctorat Industrial de la Generalitat de Catalunya