Informe COTEC 2013: Xifres i lletres

La Fundación COTEC és una iniciativa empresarial, que té per objectiu la promoció de la cultura tecnològica i d’actituds innovadores. Formen part de COTEC més de mig centenar d’empreses i organitzacions públiques i privades.

Entre altres iniciatives, COTEC elabora anualment un informe exhaustiu sobre la situació de la recerca, el desenvolupament i la innovació a Espanya.

L’Informe COTEC 2013 es va presentar fa uns dies a Madrid, i els seus indicadors, tot i abundar en la línia de la majoria de les informacions sobre les activitats d’R+D dels últims anys, aporten una imatge completa i detallada que convé conèixer i fer-ne ús.

L’estudi s’elabora al 100% a partir de dades oficials, i analitza factors relatius a la inversió, els recursos humans, el finançament i la transferència de R+D, entre d’altres. Entre els elements que crida més l’atenció de l’informe destaca la constatació que, per primera vegada en 18 anys, el 2011 les administracions públiques van reduir la seva despesa en R+D respecte a l’any anterior, concretament per valor de 169 milions d’euros, fet que suposa un descens del 5’7%.

En el sector privat les xifres són negatives des de l’any 2008. Així, segons l’anàlisi de COTEC, entre 2008 i 2011 el nombre d’empreses amb activitats innovadores es va reduir en un 43%, mentre que el d’empreses amb activitats d’R+D es va contraure en un 36%.
Un indicador de referència com és la despesa en R D es va reduir el 2011 en un 2’8%, de manera que el percentatge global sobre el PIB es queda en el 1’33%.

Són només alguns detalls que descriuen un panorama complex, en què només la millora de les exportacions de béns d’ equip aporta un element positiu al conjunt de les dades.

De manera complementària a l’apartat estadístic, COTEC elabora una enquesta entre un panell d’experts, format per més de 100 professionals. D’ells, el 75% “considera molt importants qüestions com l’escassa dedicació de recursos financers i humans per a la innovació en les empreses, la manca de cultura en els mercats financers espanyols per al finançament de la innovació, el paper insuficient de les polítiques de suport a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en les actuacions prioritàries de les administracions públiques i l’escassa cultura de col·laboració de les empreses entre si i entre aquestes i els centres de recerca” .

L’informe COTEC està disponible a través del web de la Fundació, previ registre gratuït a la base de dades.

1 Visitas totales: 1 Visitas hoy:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *