Deep Learning revolutionises speech technologies

One of the objectives of language technology experts is speaking and interacting with machines in any language. This is nothing new; but this type of technology is increasingly common at user level. The new generation of speech recognition and natural language processing systems has already begun to filter down to users, through improvements in personal […]

El Deep Learning revoluciona les tecnologies de la parla

Parlar i interactuar amb les màquines en qualsevol idioma ha estat un dels objectius dels experts en tecnologies del llenguatge. No és nou, però cada vegada més aquest tipus de tecnologies s’està estenent a nivell d’usuari. La nova generació de sistemes de reconeixement de la parla i també de processament del llenguatge natural ja han […]

El Deep Learning revoluciona las tecnologías del habla

Hablar e interactuar con las máquinas en cualquier idioma ha sido  uno de los objetivos de los expertos en tecnologías del lenguaje. No es algo nuevo, pero cada vez más este tipo de tecnologías se está extendiendo a nivel de usuario. La nueva generación de sistemas de reconocimiento del habla y también de procesado del […]