Archivo por meses: septiembre 2015

Organitzar el caos té premi

Per obtenir l’èxit en els processos d’innovació, com en la resta d’activitats, és fonamental l’organització. Comptar amb la informació (dades) necessàries per establir prioritats, planificar, gestionar el temps i els recursos i prendre decisions correctes són part del procés. Potser per això la Comissió Europea, a través del seu Centre Comú d’Investigació (JRC) hagi premiat com pime més innovadora a una empresa de Barcelona que treballa explorant el caos de les dades massius.

Sparsity és una spin-off creada el 2010 per membres del grup de recerca Data Management Group (DAMA UPC), integrat en CIT UPC. Sota la direcció de Josep Lluís Larriba, director també de DAMA, l’empresa s’ha especialitzat en la gestió de grans volums d’informació la gestió es complica pel fet d’estar dispersos (sparsity, en anglès, d’aquí el seu nom). Per obtenir les respostes a qüestions molt complexes a través de sistemes relacionals el temps emprat pot ser excessiu, superior a l’estimat per resoldre el problema que vol solucionar-se. Sparsity és capaç d’explorar amb èxit aquest caos per, per exemple, gestionar la mobilitat en grans ciutats en què l’optimització dels desplaçaments d’automòbils privats, transport públic i vianants pot suposar un important estalvi de temps i recursos.

Josep-Lluis-Larriba-Pey-Sparsity-1-web
El tipus d’operacions de càlcul que porta a terme Sparsity pot aplicar a gairebé qualsevol camp. Per exemple, està essent usat per detectar els usuaris més influents a Twitter i organitzar públics amb perfils d’interès en funció de temes, ubicacions, etc. També treballen en la monitorització de compravenda d’habitatges, fent servir patrons que permetin detectar operacions fraudulentes, i fins i tot en l’anàlisi de l’ecommerce, detectant oportunitats en funció del comportament dels usuaris.

Fa uns mesos la Comissió Europea va avaluar 279 projectes relacionats amb les TIC que havien rebut fons europeus a través del VII Programa Marc i del Programa Marc de Competitivitat. L’objectiu era comprovar com s’havien desenvolupat aquests projectes i identificar el potencial innovador d’empreses i institucions. Sparsity va resultar triada com la pime més innovadora, i Barcelona com el major centre d’innovació en l’àmbit de les TIC de tot Europa, per davant de Londres i París.

En el nou escenari global, les oportunitats de negoci estan girant a gran velocitat, i el valor passa de les operacions relacionades amb les matèries primeres i les propietats a l’economia del coneixement. La base de bona part del comerç internacional no està sol en els productes i serveis que s’ofereixen, sinó en com es venen i gestionen. Per això les empreses TIC estan desplaçant a les multinacionals de l’energia, la producció i el consum de masses en els índexs selectius dels mercats internacionals.

A CIT UPC estem orgullosos de Sparsity i dels que formen part d’aquesta iniciativa. Investigadors universitaris que han apostat per desenvolupar els seus projectes d’innovació en el mercat, oferint solucions d’alt valor afegit a altres empreses i organismes. El guardó de la Comissió Europea indica que estem en el camí correcte, i que l’aplicació del coneixement científic i tecnològic és una de les claus per a la millora de la competitivitat empresarial.

L’organització del desordre té premi, i confirma el que va dir José Saramago en L’home duplicat: “El caos és un ordre sense desxifrar”.

PD. La Comissió Europea ha convocat el primer premi Innovation Radar que reconeix les iniciatives més prometedores de projectes finançats per la UE. Si vols donar suport a la candidatura de Sparsity pots votar aquí.

Organizar el caos tiene premio

Para obtener el éxito en los procesos de innovación, como en el resto de actividades, es fundamental la organización. Contar con la información (datos) necesarios para establecer prioridades, planificar, gestionar el tiempo y los recursos y tomar decisiones correctas son parte del proceso. Quizás por eso la Comisión Europea, a través de su Centro Común de Investigación (JRC) haya premiado como pyme más innovadora a una empresa de Barcelona que trabaja explorando el caos de los datos masivos.

Sparsity es una spin-off creada en 2010 por miembros del grupo de investigación Data Management Group (DAMA UPC), integrado en CIT UPC. Bajo la dirección de Josep Lluis Larriba, director también de DAMA, la empresa se ha especializado en la gestión de grandes volúmenes de información cuya gestión se complica por estar dispersos (sparsity, en inglés, de ahí su nombre). Para obtener las respuestas a cuestiones muy complejas a través de sistemas relacionales el tiempo empleado puede ser excesivo, superior al estimado para resolver el problema que quiere solucionarse. Sparsity es capaz de explorar con éxito ese caos para, por ejemplo, gestionar la movilidad en grandes ciudades en las que la optimización de los desplazamientos de automóviles privados, transporte público y peatones puede suponer un importante ahorro de tiempo y recursos.

Josep-Lluis-Larriba-Pey-Sparsity-1-web

El tipo de operaciones de cálculo que lleva a cabo Sparsity puede aplicarse a casi cualquier campo. Por ejemplo, está siendo usado para detectar a los usuarios más influyentes en Twitter y organizar públicos con perfiles de interés en función de temas, ubicaciones, etc. También trabajan en la monitorización de compraventa de viviendas, usando patrones que permitan detectar operaciones fraudulentas, e incluso en el análisis del ecommerce, detectando oportunidades en función del comportamiento de los usuarios.

Hace unos meses la Comisión Europea evaluó 279 proyectos relacionados con las TIC que habían recibido fondos europeos a través del VII Programa Marco y del Programa Marco de Competitividad. El objetivo era comprobar cómo se habían desarrollado esos proyectos e identificar el potencial innovador de empresas e instituciones. Sparsity resultó elegida como la pyme más innovadora, y Barcelona como el mayor centro de innovación en el ámbito de las TIC de toda Europa, por delante de Londres y París.

En el nuevo escenario global, las oportunidades de negocio están girando a gran velocidad, y el valor pasa de las operaciones relacionadas con las materias primas y las propiedades inmobiliarias a la economía del conocimiento. La base de buena parte del comercio internacional no está solo en los productos y servicios que se ofertan, sino en cómo se venden y gestionan. Por eso las empresas TIC están desplazando a las multinacionales de la energía, la producción y el consumo de masas en los índices selectivos de los mercados internacionales.

En CIT UPC estamos orgullosos de Sparsity y de quienes forman parte de esta iniciativa. Investigadores universitarios que han apostado por desarrollar sus proyectos de innovación en el mercado, ofreciendo soluciones de alto valor añadido a otras empresas y organismos. El galardón de la Comisión Europea indica que estamos en el camino correcto, y que la aplicación del conocimiento científico y tecnológico es una de las claves para la mejora de la competitividad empresarial.

La organización del desorden tiene premio, y confirma lo que dijo José Saramago en El hombre duplicado: “El caos es un orden sin descifrar”.

PD. La Comisión Europea ha convocado el primer premio Innovation Radar que reconoce las iniciativas más prometedoras de proyectos financiados por la UE. Si quieres apoyar la candidatura de Sparsity puedes votar aquí.